Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου θεωρεί την διαχείριση των Προσωπικών σας Δεδομένων πολύ σοβαρή υπόθεση γι’ αυτό και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών υιοθετώντας τα κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία δεδομένων προσωπικής Φύσης.

Περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο (site) https://smartpanel.gr της εταιρείας μας χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

  • Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο ή μας παρέχετε πληροφορίες μέσω αυτού αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις που ορίζονται στην παρούσα πολιτική στον ιστότοπο https://smartpanel.gr
  • Σε περίπτωση που διαφωνείτε οφείλετε να μην κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και του περιεχομένου του.
    Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου συλλέγει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν οι ίδιοι οι επισκέπτες του ιστότοπου μας τα παρέχουν εκουσίως.
  • Επίσης ειδική βαρύτητα και μέριμνα δίνεται για τα στοιχεία που συλλέγονται με την βοήθεια των αρχείων cookies (πολιτική cookies Google). Εξαιτίας των συχνών αλλαγών της τεχνολογίας η Εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου δεσμεύεται να σας πληροφορεί και να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση της πολιτικής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων.

Τήρηση Αρχείων και Επεξεργασία Δεδομένων

Η Εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου συλλέγει και διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της ( τα οποία συλλέξαμε αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά) με σκοπό την πληροφόρηση, επικοινωνία , την διαχείριση αγορών υπηρεσιών και προϊόντων και επεξεργασίας πληρωμών. Η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών, προϊόντων και εξατομικευμένης επικοινωνίας που παρέχει η εταιρεία μας, ενδέχεται να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας.

Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου δεν μπορεί να μεταβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από τον νόμο και τις αρμόδιες αρχές.
Επίσης η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Ο επισκέπτης--χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου (site) στο info@smartpanel.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα προσωπικά του στοιχεία , να τα αλλάξει ή και να διαγραφεί από τις λίστες αν το επιθυμεί.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με έδρα στην Πετρούπολη Αττικής - Νικηταρά 48, 13231.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαφύλαξη και προφύλαξη των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου υιοθετεί και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα Τεχνικά και Διοικητικά μέτρα για την προφύλαξη και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, υποκλοπή , απώλεια, δημοσιοποίηση, τροποποίηση ή επέμβαση.

Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου εφαρμόζει τα πλέον ενδεδειγμένα κατάλληλα Τεχνικά Μέσα Ασφαλείας για την διασφάλιση των Προσωπικών σας Στοιχείων ώστε να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες.

Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία χρησιμοποιεί την μέθοδο της Κρυπτογράφησης (SSL) σε όλα τα στάδια και διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων.
Ωστόσο, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν σφάλματα ή δυσλειτουργία ή ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό στον ιστότοπό της, όπως επίσης και κακόβουλες επιθέσεις.

Χρονικό Διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα τα οποία παρέχονται από εσάς διατηρούνται και αποθηκεύονται από την εταιρεία μας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επεξεργασία και εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρόνο διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας. Σε περίπτωση που αυτή διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται έως ότου παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Αν μας έχετε δώσει την Ρητή σας Συγκατάθεση για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους πληροφόρησης ή εξατομικευμένης επικοινωνίας θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τον συγκεκριμένο σκοπό έως ότου ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας και να ζητήσετε την αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς καμία επιβάρυνση στέλνοντας email με το αίτημα σας στο info@smartpanel.gr ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας του διαδικτυακού μας τόπου https://smartpanel.gr.

Πληροφορίες για τα Cookies

Πρόκειται για αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησή σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου (site).

Πρόκειται για αρχεία δεδομένων τα οποία επιτρέπουν στον διαδικτυακό μας τόπο να θυμάται σημαντικές πληροφορίες για να κάνουν την περιήγησή σας πιο εύκολη και πιο αποδοτική για μια όσο το δυνατόν καλύτερη ηλεκτρονική εμπειρία. Τα cookies μας βοηθούν να καθορίσουμε αν έχετε επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης, αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον ιστότοπο μας, να καταγράφουμε το σύνολο των επισκεπτών στον ιστότοπό μας ώστε να τον βελτιώνουμε. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεχθεί με άλλο τρόπο.

Αν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλείσθε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στον υπολογιστή σας.

Διευθύνσεις IP - IP Addresses

Η Διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστής κάθε φορά που συνδέεστε στο Διαδίκτυο και επιτρέπει σε συσκευές ενός δικτύου υπολογιστών την μεταξύ τους αναγνώριση και επικοινωνία.

Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου (https://smartpanel.gr) μπορεί να εντοπίσει την IP Διεύθυνση μέσω της οποίας μια ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Διαδίκτυο και εν συνεχεία στην εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφόρησης και επίσης χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους.
Υπάρχει περίπτωση ο (browser) Φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται να ζητήσει άδεια για την λήψη της τοποθεσίας από τον Ιστότοπό μας.

Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, απλά αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του Φυλλομετρητή σας.

Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν προκύπτει εξαγωγή προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών.

Υπερσυνδέσεις – Hyperlinks

Εντός του Διαδικτυακού Τόπου της εταιρείας Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου (https://smartpanel.gr) παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε Ιστότοπους τρίτων μερών μέσω κατάλληλων συνδέσμων – Links.

Μοναδικός και κύριος σκοπός αυτών των συνδέσμων (links) είναι η διευκόλυνση των επισκεπτών μας κατά την περιήγησή τους στον Ιστότοπο της εταιρείας.

Πάντα προσπαθούμε να παρέχουμε συνδέσεις με συνδέσμους οι οποίοι να έχουν παρόμοιες υψηλές προδιαγραφές με εμάς ωστόσο το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων που παρέχονται με σύνδεσμο (link) δεν αποτελεί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου και η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές ασφάλειας και απορρήτου που εφαρμόζουν οι άλλοι ιστότοποι που παρέχονται μέσω των συνδέσεων - link.

Google Analytics

Το Google Analytics και είναι εργαλεία συλλογής και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων που προσφέρονται από την Google και τα οποία χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος της εταιρείας μας. Το Google Analytics παρέχει σημαντικά στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας, την διαδικτυακή σας δραστηριότητα σε αυτό, την κίνηση της Ιστοσελίδας μας, τις προτιμήσεις των επισκεπτών - χρηστών, τα δημογραφικά τους στοιχεία, την γεωγραφική θέση, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, κ.α.

Ωστόσο καμία από τις παραπάνω πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά σε εμάς. Η Google Analytics έχει την δυνατότητα ταυτοποίησης της Διεύθυνσης IP του υπολογιστής σας, ωστόσο δεν μας παρέχεται πρόσβαση σε αυτό.

Η Google αποτελεί Ξεχωριστό Φορέα επεξεργασίας δεδομένων και με την περιήγηση σας στον Διαδικτυακό μας Τόπο συμφωνείτε με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Google.
Η Google μπορεί να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους σε περίπτωση που είναι Νομικά Υποχρεωμένη.

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η εταιρεία Smart Panel Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου ενδέχεται να αναθεωρεί – τροποποιεί – επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το κρίνει η ίδια απαραίτητο χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Παρακαλείσθε όπως διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προσωπικής Φύσης προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις.

Τελ. ενημέρωση: 14/06/2022